Author: admin

ทำความรู้จักกับโคมไฟโซล่าเซลล์ก่อนซื้อ

 - 

สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงได้ทำให้เกิด โซล่าเซลล์ (Solarcell) หรือเรียกทางการว่า เซลล์แสงอาทิตย์ ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างการช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าและเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมเพราะการประหยัดไฟฟ้านำมาซึ่งการลดสภาวะโลกร้อนได้ โดยในปัจจุบันได้มีการนำเอาโซล่าเซลล์มาทำเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ หลังคาแผงโซล่าเซลล์, เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และโคมไฟโซล่าเซลล์ เป็นต้น