Month: August 2018

จะเลือกเสาดีๆ ต้องเลือกเสากั้นทางเดินสแตนเลส

 - 

สำหรับเสากั้นทางเดินมีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในประจำวัน ช่วยให้สังคมเกิดความเรียบร้อยและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักมีระเบียบ โดยเราจะเห็นคนมักใช้เสาในการกั้นจัดการฝูงชน, จัดความเป็นระเบียบในการเข้าคิวต่างๆ ทั้งซื้อของ จองตั๋ว เข้าชมการแสดง อีกทั้งเป็นการกั้นเขตพื้นที่ห้ามเข้า โดยเสากั้นทางเดินจะมีหลากหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่คนมักจะใช้เสากั้นทางเดินสแตนเลสกันมากกว่า เพราะมีคุณสมบัติที่น่าใช้งานมากเลยทีเดียว


มาดูการทำงานของโคมไฟโซล่าเซลล์กันเถอะ

 - 

การทำงานของแผงโซล่าเซลล์ โคมไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดปราศจาก มลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ


ทำความรู้จักกับโคมไฟโซล่าเซลล์ก่อนซื้อ

 - 

สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงได้ทำให้เกิด โซล่าเซลล์ (Solarcell) หรือเรียกทางการว่า เซลล์แสงอาทิตย์ ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างการช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าและเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมเพราะการประหยัดไฟฟ้านำมาซึ่งการลดสภาวะโลกร้อนได้ โดยในปัจจุบันได้มีการนำเอาโซล่าเซลล์มาทำเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ หลังคาแผงโซล่าเซลล์, เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และโคมไฟโซล่าเซลล์ เป็นต้น